Phân loại các cột

Vị trí của bạn: m88 vin link > m88 vin link > Freiburg vs Bayern Munich _WzrQG1eY

Freiburg vs Bayern Munich _WzrQG1eY

Ngày 2022-11-21 21:11     HITS: 201

Freiburg vs Bayern Munich _WzrQG1eY

Freiburg vs Bayern Munich _WzrQG1eY

Freiburg vs Bayern Munich : Hoffenheim cạnh tranh ban đầu muộn: 1.

30.

860, Freiburg vs Bayern Munich: Bộ đầu tiên của Hoffenheim: 1.

31.

860 là mẫu chiến thắng.

Ban đầu, khách hàng đã mở 3.

05 là 1,00 và điều chỉnh thành 1,05.

Tổ chức này không tự tin vào đội khách và lạc quan về toàn bộ cơ thể của Bayern.